Việc học và sử dụng tiếng Anh tại Việt Nam đã được thúc đẩy và phát triển gần hai mươi năm. Không phủ nhận với sự hội nhập và mở cửa, cơ hội để làm việc và tiếp xúc với người nước ngoài cũng như văn hóa thế giới đã giúp người Việt có kỹ năng sử dụng tiếng Anh được cải thiện hơn…
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Nằm trong nỗ lực cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng học và sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chính thức thứ hai tại Việt Nam, chúng tôi cập nhật liên tục và cung cấp những tài liệu mang tính chất thực dụng, với nội dung gần gũi về những sự kiện diễn ra hàng ngày quanh các bạn, rất hi vọng các bạn sẽ đạt được thành quả của mình trong thời gian ngắn nhất

Những Tình Huống Thực Tế Được Khai Thác Và Xây Dựng Nguồn Tài Liệu Học

Tiếng Anh Thực Dụng, Dành Cho Công Việc & Sinh Hoạt Là Ưu Tiên Hàng Đầu

Nội Dung Các Bài Học Mang Lại Thích Thú Cho Các Bạn Dựa Vào Chính Những Chủ Đề Các Bạn Quan Tâm & Thích Thú

Hãy đến Ministry of Knowledge để khám phá những tài liệu học thuật mà chúng tôi đang có.

Advertisements