Ý tưởng là thứ duy nhất khó Copy và không dễ để hiện thực.

Hãy xem thông điệp mà những ý tưởng gia đã thổi vào từng tác phẩm, mang lại kết quả không ngờ cho thông điệp mà chúng muốn truyền tải

Xin hãy bảo vệ rừng

Cài giây an toàn: Hành động nhỏ – Giá trị lớn

Điều chỉ có máy ảnh Canon làm được


Còn rất nhiều ý tưởng sáng tạo nữa, hi vọng chúng sẽ xuất hiện nhiều hơn tại Việt Nam trong tương lai không xa…

Advertisements