Sau mười lăm năm, vị Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên mở ra thời kỳ mới giữa quan hệ của Mỹ và Việt Nam đã quay trở lại thăm Việt Nam. Ông đã có chuyến ghé thăm và nói chuyện ngắn ngủi với các bạn sinh viên tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội về vấn đề Quan Hệ Việt Mỹ và Biến Đổi Khí Hậu.

Khác với lần đầu tới Việt Nam khi còn đương nhiệm, với những yêu cầu quá mức cần thiết như các nhà dân hai bên đường phải đóng cửa sổ hay máy bay và xe bọc thép được triển khai tại Hà Nội. Lần này, Bill có thể ngồi ngoài trời để giao lưu với sinh viên mà không cách xa quá hàng rào của trường Ngoại Thương. Rất nhiều bạn trẻ đã “lậu” hoặc truyền vé ra ngoài nhiều lần để có thể cho bạn mình vào nghe buổi nói chuyện. An ninh thực sự đã không chặt chẽ như trước.

 

Share

Advertisements