Những người thổ dân của bộ tộc Himba. Vẻ đẹp của con người trong trạng thái tự nhiên nhất. Chúng ta đang đi quá xa so với những đồng loại trên hành tinh này.

Cảnh thu gom mía của nông dân Philipines

Săn giết thú là niềm vui đầy tĩnh nhẫn tâm của rất nhiều người. Bức ảnh cho thấy thực tế trong việc bảo vệ loài chuột túi tại Úc

Giống như tại các nước nghèo đói và có chiến tranh khác, nông dân tại Pakistan vẫn phải đập lúa hoàn toàn bằng sức người

Cảnh lao động đầy màu sắc, đẹp như một bức tranh nghệ thuật của những người phụ nữ Anatolie

 

Share

Advertisements