Được đo bằng nhiều phương pháp, sự liên hệ giữa tiền bạc và sự hạnh phúc vẫn mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên.

Các nhà khoa học nghiên cứu về sự hạnh phúc của con người thường tranh luận rằng với thu nhập bình quân đầu người trên $15,000 (được tính theo sức mua tương đối), tiền bạc không mua được hạnh phúc.Trước khi đạt được đến điểm đó thì mối quan hệ này là khá khăng khít, nhưng sau đó nó sẽ giảm xuống. Nếu kết luận đó là đúng thì có một số điều có thể rút ra, những người Mỹ giàu có không hạnh phúc hơn nhưng người nghèo ở Brazil, vậy thì tại sao những người sống ở những đất nước giàu có lại làm việc cật lực hơn để trở nên giàu có hơn nữa? Còn các chính trị gia thì nên quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần của người dân để tăng lượng cử tri bỏ phiếu cho mình cho mình hơn là việc đẩy mạnh phát triển kinh tế.  Nhưng nếu nhìn các số liệu theo một hướng khác khi mà mỗi sự tăng trưởng được đại diện bởi 100% mức tăng thu nhập theo đẩu người thì bạn sẽ thấy sự liên hệ giữa giàu có và hạnh phúc là hoàn toàn rõ ràng.

Share

Advertisements