Thông tin thời tiết khu vực Hà Nội I – ngày 17 tháng 12 năm 2010

Nhiệt độ từ 13 đến 17 độ C.

Ngày nhiều nắng, đêm quang mây.

Mặt trời mọc 6h26 sáng, lặn lúc 17h18 chiều

 

Share