Đây là danh sách những cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển của con bạn. Hãy ghi nhớ danh sách này và nếu con bạn không trải qua một trong những giai đoạn dưới đây hay có những thiếu sót, hãy tìm đến sự tư vấn của bác sĩ. Họ sẽ đánh giá được mức độ nguy hiểm của vấn đề và đưa ra biện pháp điều trị thích hợp.
1. Trong vòng 3 tháng tuổi: Con bạn đã biết cười với những hiện tượng xung quanh mình, cười khi nghe được giọng nói của bạn, nhìn chăm chú và từng khuôn mặt, biết ọ ẹ kêu và tạo ra một số âm thanh.
2. Trong vòng 6 tháng: Đây là lúc bé đã có thể nhận ra bạn, bố mẹ của bé và biểu hiện sự vui vẻ. Bé cũng hay bị thu hút bởi những hình ảnh và âm thanh xung quanh. Và bé đã có thể bập bẹ phát âm đôi chút.
3. Trong vòng 9 tháng: Bé có thể hưởng ứng trò chới “ú òa”, cười và có thêm nhiều biểu hiện trên khuôn mặt. Giai đoạn này cũng là lúc bé có phản ứng và chăm chú lắng nghe hơn khi nhắc đến tên mình.
4. Trong vòng 12 tháng: Bé đã có thể chỉ tay hay cố gắng với đồ vật, vẫy tay hay bập bẹ được những từ đơn giản.
5. Trong vòng 18 tháng: Đến thời điểm này bé có thể nói được từ 10 đến 25 từ đơn, biết chỉ vào đồ vật mà bé thích và cầm những thứ bạn đưa cho bé.
6. Trong vòng 24 tháng: Con bạn sẽ nói được khoảng 50 từ bao gồm cả một số từ ghép.

Share

Advertisements