Thông tin thời tiết khu vực Hà Nội I – Ngày 20 tháng 12 năm 2010

Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C

Ban ngày trời nhiều mây và có mưa, ban đêm trời nhiều mây và độ ẩm cao

Độ UV Max: 2

Mặt trời lên lúc 6h28, mặt trời lặn lúc 17h19 chiều

Share

Advertisements