Từ năm 2000, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã kiểm tra học sinh ở những nước giàu trên thế giới 3 năm 1 lần về đọc, toán và khoa học. Theo báo cáo mới nhất ngày 7 tháng 12 năm nay đã được công bố đối với học sinh của 65 nước và vùng miền trong đó có nhiều nước được vào danh sách lần đầu tiên. Và “người mới” của chương trình đã đứng đầu danh sách ở hầu hết các lĩnh vực đó là học sinh trung học ở Thượng hải Trung Quốc với số điểm vượt trội đặc biệt ở môn đọc và toán học. Thượng hải, Phần Lan, Hàn quốc và Hông kông cũng có sự chênh lệch điểm số giữa các học sinh là nhỏ nhất. Canada và Nhật Bản là hai nước có thành tích tốt nhất trong các nước thuộc nhóm G7, Ba Lan có những tiến bộ vượt bậc còn Anh quốc thì đã trượt ra khỏi danh sách mặc dù chính phủ đã đầu tư mạnh tay vào giáo dục trong thập niên qua.

Share

Advertisements