Một trăm hai mươi lăm năm trước, vào năm 1885, AP xuất bản bức ảnh của Đại tá Peters, người được gọi là chủ thể đầu tiên của thể loại ảnh phóng sự chiến tranh. Để tán dương sự đóng góp của đại tá, một bản tin gồm 4 trang, với dòng tít “Ảnh Chiến Trận” đã tường thuật lại: “Nhờ có sự mưu lược của “diễn viên” không chuyên lịch lãm này, cùng với kỹ năng và  sự quyết đoán của mình, bức ảnh đã được ghi lại, được phép của ông, chúng tôi có thể xuất bản bức hình chiến trận chân thật và chính xác mà thế giới lần đầu tiên được thấy.

Share

Advertisements